ชาว ต. สะเนียน จ. น่าน แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย ธนชาตประกันภัย หนุนงบฯ แก้ไข 2 จุดทางโค้งเสี่ยงอุบัติเหตุ
จ. น่าน เป็น 1 ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีจุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ และต้องเร่งดำเนินการแก้ไขใน 2 จุดเสี่ยง ได้แก่ จุดทางโค้งสะพานบ้านวังตาว...
ธนชาตประกันภัย ห่วงใจความปลอดภัยครู ผู้ปกครองและนักเรียน แก้ไขแล้ว ! จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จ. กระบี่
ถนนหน้าโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ...
ชุมชนบ้านหนุน จ. แพร่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ นำเสนอ 3 ทางแยกอันตราย รับงบประมาณปรับปรุงรวม 14 รายการ
อีกหนึ่งชุมชนที่แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย และได้รับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาถนนของชุมชน เมื่อปี 2563 ...