ส่งมอบความปลอดภัยทางถนนให้กับ พื้นที่ อบต.บ้านพราน จ.อ่างทอง
ธนชาตประกันภัยและอบต.บ้านพราน จ.อ่างทอง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” พร้อมมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชน เพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ลงนามความร่วมมือพร้อมส่งมอบความปลอดภัยให้ชุมชนป่าก่อดำ จ.เชียงราย
ธนชาตประกันภัยและอบต.ป่าก่อดำ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” พร้อมมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชน เพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านโป่งมอญหมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ  
จ.แพร่ และธนชาตประกันภัย ลงนามความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”
นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” โดยมีนายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษาบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน), นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย, นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และพันตำรวจโท ชัยชาญ ตาตระกูล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ร่วมลงนามพร้อมการส่งมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชนเด่นชัย เพื่อใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางโค้งบ้านปากจั๊วะ หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ส่งมอบอุปกรณ์ลดความเสี่ยงถนนชุมชนเทศบาลเมืองลำพูนและชุมชนสันป่ายางหลวง
นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษา บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) , นายสมาน กองแก้ว , นายอำเภอเมืองลำพูน , นายประภัสร์ ภู่เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายสุวัฒน์ เรืองขำ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” เพื่อร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนและชุมชนสันป่ายางหลวง จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1. สี่แยกเทศบาลเมืองลำพูน จุดที่ 2. สี่แยกข้างวัดสันป่ายางหลวง