ชุมชนบ้านหนุน จ. แพร่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ นำเสนอ 3 ทางแยกอันตราย รับงบประมาณปรับปรุงรวม 14 รายการ

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

อีกหนึ่งชุมชนที่แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย และได้รับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาถนนของชุมชนเมื่อปี 2563 ก็คือ ชุมชนบ้านหนุนเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

โดยเมื่อ 21 ตุลาคม 2563 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และ บมจ.ธนชาตประกันภัย เพื่อช่วยลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดสามแยกหน้าหมู่ที่ 10 บ้านหนุนเหนือ จุดทางแยกหน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนุนเหนือ และจุดแยกบ้านหนุนใต้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสองจังหวัดแพร่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมงานจราจร


นางสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของชาวหนุนเหนือ กับศักยภาพของทีมงาน และหน่วยงานท้องถิ่นที่ร่วมกันนำเสนอพื้นที่จุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุทางถนนและแผนการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 จุด ได้แก่

  • จุดสามแยกหน้าหมู่ที่ 10 บ้านหนุนเหนือ, จุดทางแยกหน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนุนเหนือ และจุดแยกบ้านหนุนใต้ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โดยทั้ง 3 จุดมีปัญหาความเสี่ยงทางด้านกายภาพ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์หรือสัญญาณติดตั้งเพื่อแจ้งเตือนสภาพการจราจร ทำให้กลายเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง 

โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ผนึกกำลังร่วมกับชุมชนเข้าปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนน จำนวนทั้งสิ้น 14 รายการ ประกอบด้วย 

  • จุดแยกหน้าหมู่ที่ 10 บ้านหนุนเหนือ ดำเนินการตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ระยะทาง 34 เมตร, ติด Rumble Strips จำนวน 9 จุด, ติดป้ายจราจรแบบ บ.32 จำนวน 2 ชุด, ติดป้ายจราจรแบบ ต.11 จำนวน 2 ชุด, ติดสัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจรแบบ บ.1 จำนวน 4 ชุด, ติดปุ่มสะท้อนแสง (Road Stud) จำนวน 22 ตัว, และทาสีสะพาน 
  • ส่วนจุดแยกอาคารเอนกประสงค์บ้านหนุนเหนือ ดำเนินการตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ระยะทาง 34 เมตร, ติดตั้ง Rumble Strips จำนวน 6 จุด, ติดตั้งป้ายจราจรแบบ บ.32 จำนวน 2 ชุด, ติดป้ายจราจรแบบ ต.11 จำนวน 2 ชุด, ติดสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายจราจรแบบ บ.1 จำนวน1ชุด, ทาสีสะพาน และจุดแยกบ้านหนุนใต้ ติดตั้งระแนงไม้กั้น(Timber barricade) สิ้นสุดทางถนนระยะทาง9เมตร จำนวน 2 จุด
     

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงทั้งหมดได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนและผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ของอำเภอสอง จ.แพร่

: