เพิ่มป้าย-ทางม้าลาย แก้จุดเสี่ยงใกล้โรงเรียน พื้นที่จังหวัดพัทลุง

เพิ่มป้าย-ทางม้าลาย แก้จุดเสี่ยงใกล้โรงเรียน พื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันที่เผยแพร่ 30 Sep 2022

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" และส่งมอบมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสามแยกถนนบ้านลาด - ไสนายขัน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ทีมงานของชุมชนควนขนุน ได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาดังกล่าวสะท้อนเข้ามายังโครงการฯ และสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขในการรับสมัครครบทุกขั้นตอน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินการขีดสีตีเส้นแบ่งเลนให้มีความซัดเจน, เส้นชะลอความเร็ว (Rumble strips.ทำทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน,ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาไฟกระพริบและป้ายควบคุมความเร็ว รวม 15 จุดตลอดเส้นทาง

บริเวณสามแยกถนนบ้านลาด - ไสนายขัน แยกจากถนนทางหลวง 4018 และมีโรงเรียนบ้านท่าลาด อยู่ใกล้แยกดังกล่าวทำให้มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นที่ผู้ปกครองต้องมารับส่งบุตรหลาน ซึ่งความเสี่ยงของเส้นทางดังกล่าว นอกจากปัญหาเส้นแบ่งเลนถนนที่ไม่มีความขัดเจนตลอดเส้นทางถนนแล้ว ป้ายเตือนต่างๆ มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม และมีจำนวนไม่มากพอที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางได้

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนคร จันทภาโส ปลัดอำเภอเขาชัยสน, นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน, นายบุญเริง อัตปัญญา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง และนางสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 เปิดให้ลงทะเบียนและสมัครกันแล้วที่ https://bit.ly/3brHBuy ตั้งแต่วันนี้ -15 สิงหาคมนี้

...มาช่วยกันทำให้ถนนของชุมชน ปลอดภัยสำหรับทุกคนกันนะครับ