ธนชาตประกันภัย ห่วงใจความปลอดภัยครู ผู้ปกครองและนักเรียน แก้ไขแล้ว ! จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จ. กระบี่

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

ถนนหน้าโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะสถานที่สำคัญของชุมชนและเป็นจุดรวมของผู้คนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เพื่อแก้ปัญหาลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ชาวชุมชนเขาพนมได้ร่วมกันนำเสนอจุดเสี่ยงอุบัติเหตุของชุมชนบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม เข้าร่วมในโครงการรวมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย โดยสามารถวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาบริเวณดังกล่าวที่เป็นปัญหาด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม โดยด้านกายภาพบริเวณดังกล่าวไม่มีอุปกรณ์แจ้งเตือนจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งบนพื้นผิวถนนและริมถนนทำให้รถยนต์ที่สัญจรไปมาไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรประกอบกับเป็นย่านชุมชนบริเวณหน้าโรงเรียน ที่มีรถสัญจรไปมาด้วยความเร็วเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนด้านพฤติกรรมและสังคม ยอมรับว่าคนในชุมชนยังขาดความตระหนักรู้ถึงอันตรายของอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะความเคยชินในการจอดรถบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามจอด

สำหรับการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงตามแนวทางของชุมชน ทางบมจ. ธนชาตประกันภัย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการร่วมกับชุมชน โดยปรับปรุงสภาพทางกายจำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ ประกอบด้วย

  • ตีเส้นจราจร ขาว-เหลือง ระยะทาง 250 เมตร, ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายสีขาว 1 จุด, ติดตั้งป้ายบังคับ บ-32 จำนวน 2 ชุด, ติดตั้งป้ายเตือน ต-9 จำนวน 1 ชุด, ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ชุด, ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน 2 ชุด, ติดตั้งป้ายเตือนทางข้าม 2 ชุด,ติดตั้งกรวยล้มลุก 24 ชุด, ทาสีขาว-เเดง ขอบฟุตบาททั้ง 2 ฝั่งระยะทาง 100 เมตร, ทำความสะอาด และงานทาสีขอบสะพาน 1 สะพาน  


นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้กับชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน โดยมีนพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมพูดคุยหาสาเหตุปัญหา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุทางถนน และหาแนวทางสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องร่วมกัน

 

: