ปักธงปี 2561 ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ รวม 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด 

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

ธนชาตประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงบนถนนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย สุพรรณบุรี, ขอนแก่น, พิษณุโลก, ราชบุรี, สุราษฎร์ธานี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม และนครนายก

วันที่ 10 เมษายน 2561 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพความเสี่ยงของถนนพบว่า ผิวถนนชำรุดจากสาเหตุการใช้ความเร็วของรถจำนวนมากที่วิ่งตัดมาจากทางหลวง โดยถนนเส้นนี้เป็นถนนสายรองที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก มีรถบรรทุกและรถยนต์ที่ใช้ความเร็ววิ่งผ่านจำนวนมาก 

 • Safer On The Road ได้เข้าดำเนินการซ่อมผิวถนน / ทำเนินชะลอความเร็วและทาสียางรับแรงกระแทกบริเวณทางโค้ง พื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 


วันที่ 24 มิถุนายน 2561  ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  สภาพความเสี่ยงของถนน เป็นถนนสายรองหรือถนนเลี่ยงเมืองเข้าตัวจังหวัด มีปริมาณรถวิ่งในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับตลอดเส้นทางมีทางโค้ง และทางแยกเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีสัญญาลักษณ์จราจรหรือป้ายแจ้งเตือน 

 • Safer On The Road ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยงทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ ถนนทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ,ถนนทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านหนองแสง ,ถนนทางแยกบ้านท่าโพธิ์,ถนนทางโค้งหักศอกบ้านกุดพังเครือ และถนนทางโค้งหน้าร้านมินิมาร์ท โดยขีดสีตีเส้น/ทาสีเสาตามแนวโค้งถนนและติดหมุดสะท้อนแสง พื้นที่ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สภาพความเสี่ยงของถนน เป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านย่านชุมชน(ตลาด) แต่ยังไม่มีการขีดสีตีเส้นทางจราจร ไม่มีสัญลักษณ์จราจรหรือป้ายจราจรแจ้งเตือน

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการขีดสีตีเส้น / ทำทางม้าลายหน้าโรงเรียน/ติดตั้งป้ายเตือน / ทาสีเสาตามแนวโค้งถนนและติดหมุดสะท้อนแสง พื้นที่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

 


วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สภาพความเสี่ยงของถนนบริเวณทางแยกวัดห้วยปลาดุก เป็นพื้นที่ชุมชน (หน้าโรงเรียนและวัด) ที่รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง และมีรถบรรทุกวิ่งสัญจรเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากเป็นถนนทางตรงยาวต่อเนื่องแต่ไม่มีสัญลักษณ์จราจรแจ้งเตือนให้ชะลอความเร็วเมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการขีดสีตีเส้น / ทำทางม้าลายหน้าโรงเรียน/ติดตั้งป้ายเตือนและทาสียางกันกระแทก ชะลอความเร็ว และขับรถด้วยความระมัดระวังเมื่อผ่านบริเวณดังกล่าว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สภาพความเสี่ยงของถนนบริเวณทางแยกบ้านพ่วง ถนนวัดไทร - ปากน้ำกระแดะ ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ พบว่าเป็นเส้นทางมุ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด รถวิ่งด้วยความเร็วโดยไม่ทันสังเกตว่ามีสี่แยกบริเวณนี้ เพราะไม่มีสัญลักษณ์หรือป้ายเตือน ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการขีดสีตีเส้น/ติดตั้งป้ายเตือนและติดหมุดสะท้อนแสง เพื่อให้รถชะลอความเร็วหรือเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใกล้ถึงบริเวณดังกล่าว 

 


วันที่ 29 กันยายน 2561 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สภาพความเสี่ยงของถนนสายในเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอสามโคก เป็นถนนทางตรง สลับทางโค้งและมีทางสี่แยกเป็นช่วงๆ แต่ยังไม่มีสัญลักษณ์จราจรในการแจ้งเตือนสภาพถนน ทำให้ผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง 

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการขีดสีตีเส้น / ติดตั้งป้ายเตือน/ติดหมุดสะท้อนแสง และทาสีอุปกรณ์เตือนจุดเสี่ยง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยเมื่อขับขี่ผ่านถนนในแต่ละจุดตลอดเส้นทาง

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพความเสี่ยงของถนนทางหลวงหมายเลข 3056 ตำบลอุทัย เนื่องจากเป็นถนนหลักไปสู่นิคมโรงงาน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  แต่มีป้ายจราจรป้ายแจ้งเตือนน้อยเกินไป ทำให้รถใช้ความเร็วโดยขาดความระมัดระวัง และมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุสัญลักษณ์จราจรในการแจ้งเตือนน้อยเกินไป เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการขีดสีตีเส้น / ติดตั้งป้ายเตือน/ติดหมุดสะท้อนแสง และทาสีอุปกรณ์เตือนจุดเสี่ยง เพื่อให้รถที่วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวใช้ความระมัดระวังและใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม

 


วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สภาพความเสี่ยงของถนนทางหลวงหมายเลข 375 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยคริสเตียน เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นถนนหลักที่มีลักษณะเป็นทางตรงยาวต่อเนื่อง แต่ยังมีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายแจ้งเตือนน้อยเกินไป ทำให้รถมักใช้ความเร็วโดยขาดความระมัดระวัง 

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการ ขีดสีตีเส้น/ติดตั้งป้ายเตือน และทาสีอุปกรณ์เตือนจุดเสี่ยง เพื่อให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วเมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน(สถานศึกษา) และให้ผู้ใช้ถนน (คนข้าม) เพิ่มความระมัดระวัง


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สภาพความเสี่ยงของถนนทางหลวงชนบท  บริเวณแยกกำนัลชลา ไม่มีสัญลักษณ์จราจรในการแจ้งเตือนว่ามีทางแยกที่อยู่ใกล้ทางหลวง เตือนว่าข้างหน้าเป็นสะพาน และมีถนนเลียบคลอง ทำให้รถขาดความระมัดระวังและเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการ ขีดสีตีเส้น / ติดตั้งป้ายเตือน/ติดหมุดสะท้อนแสง และทาสีอุปกรณ์เตือนจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านทางแยก สะพานและถนนเลียบคลองดังกล่าว

 


วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  สภาพความเสี่ยงของถนนบริเวณหน้าโรงเรียนหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แม้จะเป็นแหล่งชุมชน(สถานศึกษา) แต่ไม่มีสัญลักษณ์จราจรในการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง ขณะเดียวกันถนนเป็นเส้นทางยาวต่อเนื่อง ทำให้รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีรถบรรทุกวิ่งสัญจรเป็นจำนวนมาก 

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการ ขีดสีตีเส้น / ติดตั้งป้ายเตือน และทาสีอุปกรณ์เตือนว่าเป็นพื้นที่ชุมชนให้เพิ่มความระมัดระวังและควรชะลอความเร็วเมื่อใกล้จะขับผ่านหน้าโรงเรียน 

 


วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2562 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สภาพความเสี่ยงของถนนบริเวณแยกเลียบคลองฯตำบลท่าช้าง เนื่องจากเป็นทางแยกที่อยู่ใกล้ทางหลวง และใกล้สะพาน และยังมีถนนเลียบคลอง ทำให้รถที่ใช้เส้นทางขาดความระมัดระวัง จนเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง 

 • Safer On The Road เข้าดำเนินการ ขีดสีตีเส้น/ติดตั้งป้ายเตือน และทาสีอุปกรณ์เตือนจุดเสี่ยง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง

 


ทั้งหมดนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ บมจ. ธนชาตประกันภัย ภาคีเครือข่ายและชาวชุมชนทุกพื้นที่  ที่ต่างก็ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน และห่วงใยในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกัน โดยโครงการ Safer On The Road ได้รับการสานต่อเจตนารมย์ต่อเนื่องผ่านโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ซึ่งบมจ. ธนชาตประกันภัย ยังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนและชุมชนทั่วประเทศ