วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

 • ติดตั้งป้ายหรือธงสัญลักษณ์
 • ติดตั้งป้ายเตือนภัย
 • ขีดสีตีเส้นจราจร
 • ซ่อมผิวถนน
 • ทำเนินชะลอความเร็ว
 • ติดตั้งอุปกรณ์เตือนหรือลดความเสี่ยง
 • ทาสีอุปกรณ์เตือนจุดเสี่ยง
 • จัดหาอุปกรณ์ด้านการจราจรเพิ่มเติม
 • ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
 • ปรับปรุงริมทาง
 • ปรับปรุงไฟส่องสว่าง
 • จัดอบรมกฎจราจร
 • จัดประชุมความร่วมมือชุมชน
 • ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คอยย้ำเตือนภัยจราจร
 • กำหนดข้อตกลงร่วมเพื่อร่างเป็นรัฐธรรมนูญชุมชน
   

สร้างทีมรวมพลัง พาชุมชนพ้นจุดเสี่ยง
กับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2
เปิดรับสมัคร 19 เม.ย. - 18 มิ.ย. 2564