การถ่ายภาพสี่แยกหรือสามแยก

วันที่เผยแพร่ 29 Mar 2021

 การถ่ายภาพสี่แยกหรือสามแยก

  1. ต้องถ่ายภาพให้เห็นมุมกว้าง สามารถมองเห็นเส้นทางแยกทุกทางได้อย่างชัดเจน
  2. ต้องถ่ายภาพมุมกว้างทีละทางแยก ให้ครบทุกเส้นทาง โดยเริ่มจากทางหลักที่มีปริมาณรถมาก หรือทางที่คิดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
  3. ต้องถ่ายภาพในระยะที่ใกล้กว่าเดิม จากมุมสายตาถึงทางแยก  ให้ครบทุกเส้นทาง โดยเริ่มจากทางที่อยู่ซ้ายมือของคนถ่าย   
  4. ทุกภาพต้องสื่อให้เห็นความเสี่ยงของเส้นทาง เช่น ไม่มีป้ายเตือนทางแยก ทางโค้ง หรือเตือนให้ชะลอความเร็ว หรือกำหนดสัญลักษณ์บนผิวถนน และไม่มีไฟส่องสว่าง 
     
: