ปักธงปี 2561 ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ รวม 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด 
ธนชาตประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงบนถนนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด