โครงการ ''พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย''

เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดจุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุในเขตถนนชุมชน เพียงแค่ 7 ขั้นตอน ก็สามารถสร้างถนนของชุมชนให้ปลอดภัยได้ ทุกขั้นตอนการสมัครมีความสำคัญ ทำอย่างรอบคอบและครบถ้วน หลังจากได้รับข้อมูลโครงการจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือเครือข่ายชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเครือข่าย รวมทั้งของบมจ. ธนชาตประกันภัยแล้ว

ข่าวสารโครงการ
รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย
ข่าวสารโครงการ
รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย
ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย โดยในทุกๆ วัน

View more

อ่านต่อ

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.พบว่าถนนทางหลวงในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 36.05

View more

อ่านต่อ

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย  ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

View more

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา
รวมผลงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน
แก้แล้ว!จุดเสี่ยงทางโค้งและสี่แยกในพื้นที่นาโพธิ์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย แก้ไขให้ทั้ง 2 จุด
แก้แล้ว!จุดเสี่ยงทางโค้งและสี่แยกในพื้นที่นาโพธิ์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย แก้ไขให้ทั้ง 2 จุด
ทีมชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย หลังจากที่รวมทีมชุมชนและทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
ชาวศรีภูมิ จ.บุรีรัมย์ รับงบสนับสนุนจากธนชาตประกันภัย แก้จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน และทางแยก เป็นถนนปลอดภัย
ชาวศรีภูมิ จ.บุรีรัมย์ รับงบสนับสนุนจากธนชาตประกันภัย แก้จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน และทางแยก เป็นถนนปลอดภัย
ทีมงานของชุมชนในตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณถนนทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี และบริเวณสามแยกหมู่ที่ 9
ชาว ต. สะเนียน จ. น่าน แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย ธนชาตประกันภัย หนุนงบฯ แก้ไข 2 จุดทางโค้งเสี่ยงอุบัติเหตุ
ชาว ต. สะเนียน จ. น่าน แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย ธนชาตประกันภัย หนุนงบฯ แก้ไข 2 จุดทางโค้งเสี่ยงอุบัติเหตุ
จ. น่าน เป็น 1 ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีจุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ และต้องเร่งดำเนินการแก้ไขใน 2 จุดเสี่ยง ได้แก่ จุดทางโค้งสะพานบ้านวังตาว...
ธนชาตประกันภัย ห่วงใจความปลอดภัยครู ผู้ปกครองและนักเรียน แก้ไขแล้ว ! จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จ. กระบี่
ธนชาตประกันภัย ห่วงใจความปลอดภัยครู ผู้ปกครองและนักเรียน แก้ไขแล้ว ! จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จ. กระบี่
ถนนหน้าโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ...
ชุมชนบ้านหนุน จ. แพร่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ นำเสนอ 3 ทางแยกอันตราย รับงบประมาณปรับปรุงรวม 14 รายการ
ชุมชนบ้านหนุน จ. แพร่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ นำเสนอ 3 ทางแยกอันตราย รับงบประมาณปรับปรุงรวม 14 รายการ
อีกหนึ่งชุมชนที่แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย และได้รับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาถนนของชุมชน เมื่อปี 2563 ...
ปักธงปี 2561 ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ รวม 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด 
ปักธงปี 2561 ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ รวม 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด 
ธนชาตประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงบนถนนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด
แหล่งความรู้
แหล่งรวมความรู้ที่ใช้การประกอบในการวิเคราะห์ และแก้ไขจุดเสี่ยง

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

เมื่อรู้แล้วว่ามีจุดเสี่ยง ก็ต้องแยกแยะได้ว่าเสี่ยงเพราะอะไร
ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมีผลต่อเกณฑ์การตัดสินคะแนน ทีมงานแต่ละคนต้องช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ชัดเจน

เลือกอย่างไรว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) ทางถนน
เบื้องต้นให้เลือกจากจุดที่มีคนในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง ใช้สัญจรไปมาเป็นประจำ

การถ่ายภาพถนนทางตรงหรือเขตชุมชน
ต้องถ่ายภาพมุมกว้างที่เห็น 2 ข้างทางและองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความเสี่ยง 

 การถ่ายภาพสี่แยกหรือสามแยก
ต้องถ่ายภาพให้เห็นมุมกว้าง สามารถมองเห็นเส้นทางแยกทุกทางได้อย่างชัดเจน

การถ่ายภาพทางโค้ง 
ต้องถ่ายให้เห็นมุมกว้างทั้ง 2 ฝั่ง โดยยืนถ่ายจากกลางถนน เพื่อให้เห็นลักษณะถนนที่ชัดเจน

ถ่ายภาพให้ดีให้สื่อความหมายอันตรายเมื่อใช้ทางผ่านจุดเสี่ยง
องค์ประกอบภาพที่ต้องมี=ต้องสื่อถึงมุมมองแทนระยะสายตาของคนขับรถ