ธนชาตประกันภัย คว้ารางวัล
Prime Minister
Road Safety Awards

อีกหนึ่งความสำเร็จของธนชาตประกันภัย ที่ยืดนโยบายความสำเร็จของธุรกิจต้องเดินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม! ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานับจากโครงการ "รวมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" หรือ Safer On The Road สู่โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" กับกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ให้ชุมชนสามารถวิเคราห์และแก้ปัญหาได้เองโดยสร้างแหล่งความรู้ และสร้างกระบวนการคิด เพื่อให้ปลายทางได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดโดยชุมชน เป็นกลไกลหลักในการลดจุดเสี่ยงบนถนนสายรองถือเป็นการสร้างมาตรฐานพฤติกรรมทางสังคมใหม่ที่ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนที่คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของสามารถร่วมมือกันทำได้

โครงการ ''พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย''

เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดจุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุในเขตถนนชุมชน เพียงแค่ 7 ขั้นตอน ก็สามารถสร้างถนนของชุมชนให้ปลอดภัยได้ ทุกขั้นตอนการสมัครมีความสำคัญ ทำอย่างรอบคอบและครบถ้วน หลังจากได้รับข้อมูลโครงการจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือเครือข่ายชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเครือข่าย รวมทั้งของบมจ. ธนชาตประกันภัยแล้ว

ข่าวสารองค์กร
รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย
รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3

รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3

รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 ทั้ง 20 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไป

View more

อ่านต่อ

กว่า 200 พื้นที่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีนีี้ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่ยืนยันความก้าวหน้า แต่ยังสะท้อนว่าหลายชุมชนต่างก็ตระหนักและพร้อมจะเดินไปกับเรา

กว่า 200 พื้นที่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีนีี้ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่ยืนยันความก้าวหน้า แต่ยังสะท้อนว่าหลายชุมชนต่างก็ตระหนักและพร้อมจะเดินไปกับเรา

View more

อ่านต่อ

ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2565

ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2565

องค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน จากโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”

View more

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่   ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน  กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่ ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

View more

อ่านต่อ

การสะท้อนภาพปัญหาความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

การสะท้อนภาพปัญหาความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

View more

อ่านต่อ

เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสนับสนุน ก็จะเจอกับทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ

เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสนับสนุน ก็จะเจอกับทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ

View more

อ่านต่อ

กรมทางหลวงชนบท พร้อมสนับสนุนทุกพลัง ที่จะส่งผลให้ถนนมีีความปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท พร้อมสนับสนุนทุกพลัง ที่จะส่งผลให้ถนนมีีความปลอดภัย

View more

อ่านต่อ

ชีวิตบนท้องถนนถูกกำหนดไว้โดยวินัยจราจร ไม่ใช่โชคชะตา

ชีวิตบนท้องถนนถูกกำหนดไว้โดยวินัยจราจร ไม่ใช่โชคชะตา

View more

อ่านต่อ

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชน

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชน

ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังหนุนสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของประเทศ

View more

อ่านต่อ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย โดยในทุกๆ วัน

View more

อ่านต่อ