เพิ่มป้าย-ทางม้าลาย แก้จุดเสี่ยงใกล้โรงเรียน พื้นที่จังหวัดพัทลุง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" และส่งมอบมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสามแยกถนนบ้านลาด - ไสนายขัน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
แก้จุดเสี่ยงทางแยกโรงพยาบาล และทางโค้งบ้านน้ำคบ จ.พิษณุโลก
โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เดินหน้าแก้ปัญหาจุดเสี่ยงถนนในชุมชนอย่างต่อเนื่องครับ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับชุมชนบ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกทางแยกของถนนชุมชน อบต.บ้านช้าง
ชุมชน อบต.บ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุจากปัญหาทางกายภาพของถนนระหว่างหมู่บ้านหนองพลับ-หมู่บ้านป่าไร่ ที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
แก้จุดเสี่ยงถนนสายรอง อบต.บ้านเซิด รองรับจราจรในหมู่บ้านและเส้นทางหลัก
บมจ.ธนชาตประกันภัย เดินหน้ากิจกรรมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องกันกับพื้นที่ อบต.บ้านเซิด แก้ปัญหาความเสี่ยงของถนนบริเวณถนนบ้านเซิด –บ่อขิง ระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร
แก้แล้ว!จุดเสี่ยงทางโค้งและสี่แยกในพื้นที่นาโพธิ์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย แก้ไขให้ทั้ง 2 จุด
ทีมชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย หลังจากที่รวมทีมชุมชนและทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น