แก้จุดเสี่ยงถนนสายรอง อบต.บ้านเซิด รองรับจราจรในหมู่บ้านและเส้นทางหลัก
บมจ.ธนชาตประกันภัย เดินหน้ากิจกรรมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องกันกับพื้นที่ อบต.บ้านเซิด แก้ปัญหาความเสี่ยงของถนนบริเวณถนนบ้านเซิด –บ่อขิง ระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร
แก้แล้ว!จุดเสี่ยงทางโค้งและสี่แยกในพื้นที่นาโพธิ์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย แก้ไขให้ทั้ง 2 จุด
ทีมชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย หลังจากที่รวมทีมชุมชนและทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
ชาวศรีภูมิ จ.บุรีรัมย์ รับงบสนับสนุนจากธนชาตประกันภัย แก้จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน และทางแยก เป็นถนนปลอดภัย
ทีมงานของชุมชนในตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณถนนทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี และบริเวณสามแยกหมู่ที่ 9
ชาว ต. สะเนียน จ. น่าน แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย ธนชาตประกันภัย หนุนงบฯ แก้ไข 2 จุดทางโค้งเสี่ยงอุบัติเหตุ
จ. น่าน เป็น 1 ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีจุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ และต้องเร่งดำเนินการแก้ไขใน 2 จุดเสี่ยง ได้แก่ จุดทางโค้งสะพานบ้านวังตาว...
ธนชาตประกันภัย ห่วงใจความปลอดภัยครู ผู้ปกครองและนักเรียน แก้ไขแล้ว ! จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จ. กระบี่
ถนนหน้าโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ...