ส่งมอบอุปกรณ์ลดความเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชนพื้นที่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 
นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” มอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชนพื้นที่ เทศบาลตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
ส่งมอบความปลอดภัยทางถนนให้กับ พื้นที่ อบต.บ้านพราน จ.อ่างทอง
ธนชาตประกันภัยและอบต.บ้านพราน จ.อ่างทอง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” พร้อมมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชน เพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ปักธงเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยทางถนน 2 ทางแยก ต.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 ด้วยการมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชน ระหว่าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ และ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ลงนามความร่วมมือพร้อมส่งมอบความปลอดภัยให้ชุมชนป่าก่อดำ จ.เชียงราย
ธนชาตประกันภัยและอบต.ป่าก่อดำ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” พร้อมมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชน เพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านโป่งมอญหมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ  
จ.แพร่ และธนชาตประกันภัย ลงนามความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”
นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” โดยมีนายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษาบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน), นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย, นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และพันตำรวจโท ชัยชาญ ตาตระกูล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ร่วมลงนามพร้อมการส่งมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชนเด่นชัย เพื่อใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางโค้งบ้านปากจั๊วะ หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่