เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกทางแยกของถนนชุมชน อบต.บ้านช้าง

เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกทางแยกของถนนชุมชน อบต.บ้านช้าง

วันที่เผยแพร่ 01 Jun 2022

ชุมชน อบต.บ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุจากปัญหาทางกายภาพของถนนระหว่างหมู่บ้านหนองพลับ-หมู่บ้านป่าไร่ ที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีซอยแยกจากถนนหลักค่อนข้างมากครับ  รวมถึงมีโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์อยู่ติดถนนและใกล้หมู่บ้าน ถือเป็นแหล่งชุมชนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ แต่ถนนเส้นดังกล่าวยังไม่มีป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟเตือน และไม่มีเส้นชะลอความเร็วที่ใช้แจ้งเตือนภัยทางถนนสำหรับผู้ใช้เส้นทางครับ 


บมจ.ธนชาตประกันภัยและโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เข้าดำเนินการทาสีตีเส้นแบ่งเลนจราจร,เส้นจราจรชะลอความเร็ว,ทางม้าลายหน้าโรงเรียน และติดตั้งป้ายจราจร,ป้ายควบคุมความเร็ว รวมถึงสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อเตือนให้ขับขี่กันอย่างระมัดระวังตลอดเส้นทางของถนนหมู่บ้านหนองพลับ-หมู่บ้านป่าไร่ 
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
มาช่วยกันทำให้ถนนของชุมชน ปลอดภัยสำหรับทุกคนกันนะครับ