เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสนับสนุน ก็จะเจอกับทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ

วันที่เผยแพร่ 12 Oct 2021

“จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ในการขับขี่ เมื่อท้องถิ่น-ชุมชนมีความเข้มแข็ง ราษฎร์ รัฐ เอกชนร่วมกันหาทางออก ทุกชีวิตย่อมปลอดภัย”

คุณพรหมมินทร์ กัณฑิยะผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เป็นอีกหนึ่งท่านที่มาการันตีความสำเร็จของโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ที่บรรลุเป้าหมายการสร้างถนนที่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและชุมชนครับ 

และทาง บมจ.ธนชาตประกันภัยโดยโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขอขอบคุณ สคอ. ที่คอยให้คำแนะนำงานด้านรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และต้อนรับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนนด้วยครับ