กว่า 200 พื้นที่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีนีี้ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่ยืนยันความก้าวหน้า แต่ยังสะท้อนว่าหลายชุมชนต่างก็ตระหนักและพร้อมจะเดินไปกับเรา

วันที่เผยแพร่ 19 Oct 2021

“ธนชาตประกันภัย จัดทำโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยขึ้นมา ไม่ได้หวังแค่การลดจุดเสี่ยงบนถนนในชุมชนเท่านั้น เราหวังให้คุณภาพชีวิตของไทยดีขึ้นจากการใช้รถอย่างมีวินัย

จากการใช้ถนนที่มีความปลอดภัย และตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เราไม่เคยคิดกังวลเรื่องความยากลำบากของงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเลย เพราะเรารู้ว่ายังมีเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนในเส้นทางนี้ และยังมีชุมชนที่รอให้เราเข้าไปจับมือนำพวกเขาออกมาแสดงศักยภาพเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน ขอขอบคุณทุกชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครับ”

คำขอบคุณด้วยใจจากตัวแทน บมจ.ธนชาตประกันภัย คุณมหพล  จินดาขันธ์ Head  of  Customer Management