ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2565

วันที่เผยแพร่ 01 Jun 2022

ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2565 องค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน จากโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”


รางวัลระดับชาติที่ตอกย้ำความสำเร็จของแรงขับเคลื่อนที่เดินไปพร้อมกันระหว่างธนชาตประกันภัยและพลังของชุมชนทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา นับจากโครงการ “รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย” หรือ Safer On The Road สู่โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” กับกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เอง โดยสร้างแหล่งความรู้ และสร้างกระบวนการคิด เพื่อให้ปลายทางได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด โดยผลักดันให้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการลดจุดเสี่ยงบนถนนสายรอง 
รางวัล “องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award) ปี 2565” เป็นรางวัลซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน รับมอบในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่าย 
ธนชาตประกันภัย ขอขอบคุณแรงสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกชุมชนทั่วประเทศ และขอมอบความสำเร็จในก้าวสำคัญนี้ให้กับพลังของทุกชุมชน
มาช่วยกันทำให้ถนนของชุมชน ปลอดภัยสำหรับทุกคนกันนะครับ