รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3

วันที่เผยแพร่ 30 Sep 2022

 

 

รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง
โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 ได้แก่ 
ภาคเหนือ 6 พื้นที่
- เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
- อบต. ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
- เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
- เทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
- เทศบาลเมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
- อบต. บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 พื้นที่
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
- เทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
- เทศบาลตำบลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
- อบต. แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
- เทศบาลตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
- เทศบาลตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ภาคกลาง 4 พื้นที่
- เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
- เทศบาลตำบลชนแดน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
- อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
- อบต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ภาตะวันออก 1 พื้นที่
- เทศบาลเมืองตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด
ภาคใต้ 2 พื้นที่
- เทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ทั้ง 20 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปกันนะครับ

และในขั้นตอนต่อไปทางคณะกรรมการจะคัดเลือก 10 ชุมชน ที่สามารถนำเสนอปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนในชุมชนได้อย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องของภาพถ่าย แผนที่ ผลกระทบที่เกิดกับชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยง และนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณที่จะได้รับสนับสนุนจากโครงการฯ

ประกาศผลรอบตัดสินกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ครับ
รอติดตามผล และร่วมเดินหน้ากันลดความเสี่ยงบนถนนชุมชนชนไปด้วยกันนะครับ