แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่   ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน  กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่ ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

วันที่เผยแพร่ 20 Oct 2022

แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่  ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน  

ทั้ง 10 พื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์จากการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีดังนี้   
1. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2. เทศบาลตำบลเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
3. เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
5. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
6. เทศบาลตำบลไฮหย่อง ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
7. เทศบาลตำบลศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
8. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ทั้ง 10 ชุมชน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนชุมชนละ 200,000 บาท จากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3 เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุบนถนนในชุมชน ให้กลายเป็นความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

รอการติดต่อกลับจากทางทีมงานของโครงการฯ นะครับ เพื่อแจ้งขั้นตอนหลังจากนี้ หรือตรวจสอบข้อมูลความคืบหน้าโครงการฯ ได้
ทางเพจและเว็บไซต์พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยครับ