ขั้นตอนการสมัคร

1.หาแนวร่วม
หาแนวร่วม  ไม่น้อยกว่า 4 คน จากหลากหลายอาชีพ เพื่อให้ได้มุมมองสะท้อนปัญหาที่หลากหลาย

2.วาดแผนที่ ปักหมุดจุดเสี่ยง
วาดแผนที่ ปักหมุดจุดเสี่ยง โดยทีมงานต้องลงไปในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เลือกไว้

3.เรื่องต้องรู้ ก่อนลงพื้นที่
เรื่องต้องรู้ ก่อนลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูลโดยเข้าที่เว็บไซต์พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย

4.คัดเลือกจุดเสี่ยง
คัดเลือกจุดเสี่ยง โดยทีมงานต้องเลือกจุดเสี่ยงที่จะนำเสนอเข้าร่วมโครงการ 2 จุด

5.ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา
ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ทีมงานต้องเข้าพบหน่วยงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

6.ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไข
ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไข  ขั้นตอนสำคัญที่มีผลกับคะแนนในการตัดสินของคณะกรรมการ

7.ยืนยันความถูกต้อง
ยืนยันความถูกต้อง  หลังจากดำเนินการขั้นที่ 1-6 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด