แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่   ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน  กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่ ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

View more

อ่านต่อ

การสะท้อนภาพปัญหาความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

การสะท้อนภาพปัญหาความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

View more

อ่านต่อ

เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสนับสนุน ก็จะเจอกับทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ

เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสนับสนุน ก็จะเจอกับทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ

View more

อ่านต่อ