ขอขอบคุณตัวแทนเครือข่ายร่วมเป็นพลังแห่งความสำเร็จ

ขอขอบคุณตัวแทนเครือข่ายร่วมเป็นพลังแห่งความสำเร็จ

ปีนี้โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ได้รับเกียรติจากตัวแทนเครือข่ายที่มุ่งมั่นทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา และเป็นคณะกรรมการร่วมค้นหาจุดเสี่ยงทางถนน

View more

อ่านต่อ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย โดยในทุกๆ วัน

View more

อ่านต่อ

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.พบว่าถนนทางหลวงในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 36.05

View more

อ่านต่อ